Monthly Archives: септембар 2015

ОДЕЉЕЊСКИ ЛИСТ „ДРУГАК“

Уобичајен

Ученици другог разреда Основне школе „Горачићи“ са својом учитељицом Јеленом Ивановић покренули су издавање Одељењског листа. Његова сврха је да родитељима и ученицима обезбеди информације о раду одељења у целини, да унапреди сарадњу одељења и родитеља.

У нашој школи сваке друге године излази Школски лист „Горачанац“, али су ученици другог разреда желели да прикажу своје прве литерарне покушаје, радове и све оно што су радили у току школске године. Приликом израде Одељењског листа трудили смо се да што више буду заступљени ученички радови јер ће на тај начин Одељењски лист представљати право огледало ученичких интересовања из свакодневног живота, како у школи, тако и ван ње. На тај начин подстичу се посебни таленти код ученика (литерарни, ликовни, уређивачки, новинарски). Шаролик дијапазон тема из ученичке свакодневице, некада са озбиљном тематиком, а некада са забавним садржајима, као и представљање ученичких постигнућа и успеха, свој пуни израз добили су у овом типу ученичког гласила. Трудили смо се да укључимо све ученике другог разреда, свих 12. Постоји тематска разноврсност прилога, тј. они се не везују само за предмет Српски језик. Најлепши део чине радови ученика, фотографије о дешавању у одељењу.

Подстицање ученика на литерарно стваралаштво веома је значајно од најранијег периода. Пошто се ученици сусрећу са писањем вести, извештаја тек од трећег разреда, задатак учитељице био је да на часовима ваннаставних активности представи те форме ученицима, који су уз њену помоћ и у складу са својим могућностима и интересовањима своја знања презентовали кроз текстове. Имајући у виду да је креативност присутна код ученика, трудили смо се да је подстакнемо и пробудимо. А стварање није само чин писања, већ је и откривање нових светова у себи и у другима, и то знањем и маштом.  

Посебну захвалност дугујемо Слободану Маџаревићу, бившем ученику наше школе, који се потрудио да Одељењски лист „Другак“ угледа светлост дана. 

ДРУГАК